Nghị quyết và Cuộc sống

Quận Hai Bà Trưng: Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ

Đình Hiệp 28/05/2024 - 10:16

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” được Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức đã và đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng.

Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa nhằm tiếp tục hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Học tập Bác gắn với thực tiễn địa phương

hoc-1.jpg
Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức học tập chuyên đề về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” năm 2024. Ảnh: Đình Hiệp

Từng có 7 năm làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 9, hiện nay đồng chí Trần Hạnh Kiểm là Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy phường Bạch Đằng.

Từ thực tiễn công tác tại địa phương, đồng chí Trần Hạnh Kiểm cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí Trần Hạnh Kiểm chia sẻ: Trong 3 năm qua, Quận ủy Hai Bà Trưng đã triển khai học tập các chuyên đề với nhiều đổi mới, không học lý luận suông mà chú trọng đến việc làm theo Bác gắn với thực tiễn ở địa phương. Cụ thể, đó là học tập và làm theo Bác về công tác cán bộ nhằm đáp ứng đủ năng lực, trình độ trong tình hình mới; học Bác trong xây dựng văn hóa nói đi đôi với làm… Điều này khắc phục được tình trạng học chung chung, giáo điều; đồng thời đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi vào mình xem học được điều gì ở Bác và từ đó làm theo Bác ra sao.

Đáng chú ý là, ngay sau khi học xong chuyên đề, mỗi đồng chí trong cấp ủy phải có báo cáo cũng như xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với công việc, chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì thế, hiệu quả rõ rệt là ý thức, trách nhiệm cũng như tính tiên phong, gương mẫu chấp hành kỷ luật của mỗi cán bộ, đảng viên của phường Bạch Đằng được nâng lên rõ rệt. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Là địa bàn đông dân cư với hơn 60 nghìn dân, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy hiện có hơn 2.350 đảng viên sinh hoạt tại 39 chi bộ. Thực tế trên địa bàn phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, công tác giải phóng mặt bằng phức tạp, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân hằng ngày rất lớn… đã đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lưu Xuân Trịch chia sẻ, việc học tập chuyên đề “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng” rất có ý nghĩa, qua đó góp phần bảo đảm hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn. Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, mỗi cán bộ, đảng viên của phường càng phải phát huy vai trò, trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật trong thực thi công vụ.

“Cán bộ, công chức không thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương thì rất khó có thể hoàn thành khối lượng công việc lớn hằng ngày. Vì thế, việc học tập và làm theo Bác gắn với công việc chuyên môn của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên luôn được các cấp ủy của phường quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả”, đồng chí Lưu Xuân Trịch nhấn mạnh.

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm

Có nhiều năm nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh soạn và giảng chuyên đề “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”. PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, điểm nhấn quan trọng của học tập chuyên đề này là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên chú trọng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

hbt-hoc-tap.jpg
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giảng chuyên đề. Ảnh: Đình Hiệp

Trách nhiệm được hiểu là khả năng cán bộ đảng viên có ý thức đầy đủ về công việc, thực thi hành động đến cùng, kiên quyết làm việc đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả như yêu cầu. Hiệu quả chính là kết quả đạt được với chất lượng tốt theo yêu cầu kế hoạch đặt ra. Hiệu quả còn được hiểu là đầu tư ít, hợp lý, tiết kiệm mà đạt được thành quả cao, thậm chí là cao hơn cả yêu cầu trong kế hoạch.

Theo PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn và yêu cầu cán bộ, đảng viên phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ, công việc được giao, dù là việc lớn hay việc nhỏ, việc đơn giản hay phức tạp, nhiệm vụ bình thường hay quan trọng. Cuộc đời của Bác Hồ là tấm gương sáng về nêu cao tinh thần trách nhiệm. Người cũng đã cụ thể hóa quan niệm về “tinh thần trách nhiệm” một cách giản dị cho quần chúng dễ hiểu.

“Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm…”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn cho biết, việc lựa chọn chuyên đề học tập có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tăng cường học tập, nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới quan điểm của Người về vấn đề cán bộ, đảng viên phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đồng thời, chúng ta cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Trong đó, việc xác định nội dung công việc phải theo phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, giàu đẹp.