Giáo dục

Trường đại học phải xét tuyển tất cả phương thức đã công bố

Thống Nhất 19/05/2024 - 17:44

Thay vì đăng ký xét tuyển theo phương thức, tổ hợp như các năm trước, từ năm 2023 đến nay, các thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển đại học theo ngành.

Học sinh Hà Nội nghe tư vấn tuyển sinh đại học năm 2024. (Ảnh: Duy Mạnh)
Học sinh Hà Nội nghe tư vấn xét tuyển đại học năm 2024. Ảnh: Duy Mạnh

Một trong những yêu cầu quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ tuyển sinh năm 2024 là trong trường hợp các trường sử dụng nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển thì phải tổ chức xét tuyển tất cả các phương thức, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh theo đề án đã công bố.

Năm 2024 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cách thức đăng ký xét tuyển đại học. Thay vì đăng ký xét tuyển theo phương thức, tổ hợp như các năm trước, từ năm 2023 đến nay, các thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển đại học theo ngành.

Thực tế, các cơ sở giáo dục đại học ngày càng có rất nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vài năm gần đây, có hơn 20 phương thức xét tuyển được các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước sử dụng để tuyển sinh, nhiều thí sinh bị nhầm lẫn giữa các phương thức. Việc điều chỉnh cách thức đăng ký xét tuyển đại học (chỉ đăng ký theo ngành) giúp thí sinh tránh được nhầm lẫn, sai sót khi đăng ký xét tuyển.

Với thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, ngay từ thời điểm này cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và quy chế tuyển sinh, trong đó ghi nhớ: Tất cả các nguyện vọng đều phải bắt buộc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các cơ sở giáo dục đại học sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển cho một ngành hoặc một nhóm ngành, phải xác định và công bố công khai chỉ tiêu, mức điểm, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển cho từng phương thức.

Với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường có trách nhiệm rà soát và chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội, bảo đảm công bằng cho thí sinh; đồng thời, loại bỏ phương thức xét tuyển không bảo đảm công bằng, hiệu quả.