Tài chính

Tiếp tục tạo điều kiện phát triển tài chính vi mô

Đức Anh 17/05/2024 - 14:08

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tài chính vi mô cho thúc đẩy tài chính toàn diện - thực trạng và giải pháp”.

bmt_1266.jpg
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú chủ trì tọa đàm. Ảnh: H.Linh

Thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới đã khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động tài chính vi mô trong thúc đẩy tài chính toàn diện. Tại Việt Nam, phát triển tài chính vi mô là một trong các mục tiêu cụ thể của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chiến lược đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phát triển loại hình này. Đến nay, khu vực tài chính vi mô đã có những bước phát triển đáng ghi nhận với 4 tổ chức tài chính vi mô và 79 chương trình, dự án tài chính vi mô. Bên cạnh đó, các sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, qua đó, tăng tỷ lệ tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính của người dân.

Mặc dù vậy, quy mô hoạt động của các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô còn khá nhỏ so với tiềm năng phát triển và đang gặp nhiều khó khăn, như: Việc tăng trưởng nguồn vốn còn hạn chế do chưa khuyến khích được mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động tài chính vi mô; một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong quá trình hoạt động; năng lực quản trị điều hành, chất lượng đội ngũ nhân lực còn nhiều hạn chế; mạng lưới hoạt động hẹp, cơ sở hạ tầng, công nghệ còn chậm chuyển đổi…

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đi sâu, tập trung thảo luận, đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện thực tiễn hoạt động của một số tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô cũng như thực trạng tiếp cận tài chính của các khách hàng tài chính vi mô; đồng thời, rà soát, phân tích hành lang pháp lý.

Nêu các kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia cùng đề xuất các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành nhằm phát triển hoạt động này thời gian tới. Trong đó, năng lực hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, các chương trình, dự án tài chính vi mô cần được nâng cao năng lực như tăng nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư trong nước và trái phiếu/huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực quản trị rủi ro; đầu tư ứng dụng công nghệ vào các quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí…

Ngoài ra, cần tiếp tục khuyến khích phát triển mô hình liên kết hoạt động của các ngân hàng thương mại với các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô thông qua hình thức cung cấp vốn tín dụng.

Đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu, chuyên gia tại tọa đàm, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, đây là cơ hội để cơ quan quản lý lắng nghe những ý kiến trao đổi, đề xuất chính sách từ phía các chuyên gia, các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô nhằm tiếp tục tạo điều kiện phát triển hoạt động này thời gian tới.