Cải cách hành chính

Hà Nội: Công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hoài Thu 15/05/2024 - 16:50

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1444/UBND-KSTTHC về công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 4-2024.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2023-06-11-_huong-dan-nguoi-dan-lam-thu.jpg
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND quận Tây Hồ. Ảnh: Quang Thái

Theo đó, căn cứ kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); tại mục “Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương”, UBND thành phố công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 4-2024. Cụ thể: Tổng số điểm thành phố đạt được tháng 4-2024 là 50,72/100 điểm (tính tại thời điểm 17h ngày 8-5-2024. Số liệu này có thể thay đổi theo thời gian. Đối với số liệu về hồ sơ quá hạn được tính lũy kế, không phân định về giới hạn thời gian lấy số liệu như đối với các tiêu chí khác).

UBND thành phố công khai kết quả trên đến các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã biết để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tiêu chí đạt tỷ lệ thấp.

UBND thành phố đề nghị Văn phòng UBND thành phố khẩn trương rà soát, xác định nội dung chỉ số công bố, công khai thủ tục hành chính của thành phố (chỉ số có số điểm thấp nhất) hiện nay; báo cáo, đề xuất phương án khắc phục; phối hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật, theo dõi, chủ động phối hợp với bộ, ngành chủ quản trong việc thực hiện tham mưu UBND thành phố công bố, công khai các thủ tục hành chính theo thẩm quyền quản lý của đơn vị theo đúng thời hạn quy định; không để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai thủ tục hành chính làm ảnh hưởng tới chỉ số công bố, công khai thủ tục hành chính của thành phố theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kết quả công khai, thực hiện việc kiểm soát kết quả của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo tài khoản đã phân quyền cho các đơn vị; trường hợp phát sinh vướng mắc thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo theo quy định.