Cải cách hành chính

Sử dụng duy nhất VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính điện tử

Hoài Thu 15/05/2024 - 09:28

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1464/UBND-KSTTHC về việc thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8-5-2024 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

thutuchanhchinh.jpg
Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” quận Tây Hồ. Ảnh: Quang Thái

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1-7-2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố triển khai việc phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 1-7-2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử và việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID...