Tài chính

Hà Nội: Siết chặt quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

Hoài Thu 24/04/2024 - 20:20

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 1197/UBND-KTTH về tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino.

hanoimoi.com.vn-uploads-tuanphong-2014-11-21-_game-online-3-.jpg
Cần có giải pháp hạn chế và đẩy lùi những ảnh hưởng tiêu cực của game online. Ảnh: Như Ý

Công văn nêu rõ, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường hoạt động quản lý, giám sát, kiểm tra và tham mưu UBND thành phố trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí đối với các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24-6-2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27-12-2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và pháp luật liên quan.

Công an thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, khi có tố giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp và hành vi vi phạm khác liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27-12-2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và pháp luật liên quan.