Giáo dục

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 85 trường tư thục Hà Nội

Minh Khang 17/04/2024 10:09

Có 85 trường trung học phổ thông tư thục của Hà Nội được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025.

Ngày 17-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của các trường trung học phổ thông tư thục.

Toàn thành phố hiện có hơn 100 trường trung học phổ thông tư thục. Tuy nhiên căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện tuyển sinh và các điều kiện theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 85 trường tư thục.

Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này là 29.636 học sinh.

Học sinh căn cứ bảng giao chỉ tiêu tuyển sinh này để biết được những trường trung học phổ thông tư thục nào được phép tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

Học sinh tham khảo chỉ tiêu cụ thể của từng trường tại đây:

tt1.jpg
tt2.jpg
tt3.jpg
tt4.jpg