Lương - Bảo hiểm

Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến 95% dân số vào năm 2025

Hà Hiền 16/04/2024 - 19:35

Ngày 16-4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ, ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38-CT/TƯ).

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, nội dung Chỉ thị số 38-CT/TƯ được ngành BHXH cùng các ngành liên quan triển khai theo hướng linh hoạt, sáng tạo, tôn trọng yếu tố đặc thù. Nhờ đó, số người tham gia BHYT không ngừng tăng, từ 39,7 triệu người tham gia chính sách vào cuối năm 2008 (trước khi thực hiện Chỉ thị), lên khoảng hơn 93 triệu người vào thời điểm hiện nay. So với quy mô dân số, tỷ lệ bao phủ BHYT lần lượt tăng từ 46,1% lên hơn 93%, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

diem-cau-tu.png
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung ương. Ảnh: Truyền thông BHXH Việt Nam

Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng mở rộng, số lượng người hưởng BHYT ngày càng tăng. Bình quân mỗi năm, cả nước có 150 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả từ Quỹ BHYT lên tới hơn 100.000 tỷ đồng….

Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TƯ dần bộc lộ những bất cập, cần được điều chỉnh cho phù hợp với quy luật vận động, phát triển của xã hội. Cần lưu ý, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT nói chung và công tác phát triển số người tham gia BHYT nói riêng. Nhiều nơi chưa bố trí được nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số đối tượng đặc thù (người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông- lâm- ngư- diêm nghiệp có mức sống trung bình...).

Về chính sách, pháp luật liên quan đến BHYT, ngoài yếu tố đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, thì hiện nay, một số chính sách còn thiếu tính linh hoạt, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, cũng như chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi giai đoạn. Sự phối hợp giữa cơ quan BHXH, Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong quản lý và sử dụng Quỹ BHYT còn có phần hạn chế ở một số nơi.

Tiếp tục phát huy tính nhân văn, chia sẻ của BHYT, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Vũ Thanh Mai đề nghị toàn ngành BHXH cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm tuyên truyền, đưa chính sách lan tỏa, thấm sâu vào đời sống, giúp mỗi người thấy rõ quyền lợi thiết thực và hình thành ý thức tự nguyện, tự giác tham gia.

diem-cau-hn.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu BHXH thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Vân

Cùng với đó, các bên tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách về BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, sử dụng hợp lý nguồn kinh phí khám, chữa bệnh BHYT, tránh lãng phí cũng cần được quan tâm.

Trước những bất cập phát sinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương đề nghị cơ quan BHXH các cấp chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân. Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đến 95% dân số vào năm 2025.