Kinh tế

Tôn vinh 100 hợp tác xã tiêu biểu

Bạch Thanh 11/04/2024 - 23:04

Tối 11-4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức Lễ tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao Hợp tác xã 2024.

ton-vinh-htx.jpg
Quang cảnh lễ tôn vinh. Ảnh Lê Huy.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Tháng hành động vì Hợp tác xã Việt Nam do hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động và triển khai thực hiện chào mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11-4.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết: Từ các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào “Hợp tác xã thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương, thu hút thành viên, giúp nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện hàng ngàn hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động đạt hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích cho thành viên và cộng đồng xã hội.

ton-vinh-htx1.jpg
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh Lê Huy.

Qua phát động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đã có 128 hợp tác xã tiêu biểu được đề cử từ hơn 31 nghìn hợp tác xã của cả nước. Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất bình chọn 100 hợp tác xã tiêu biểu của 57 tỉnh, thành phố trong cả nước được tôn vinh nhận giải Ngôi sao Hợp tác xã. Đây là những hạt nhân, nòng cốt, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể Lê Minh Khái nhấn mạnh: Sau chặng đường dài phát triển, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có bước tiến tích cực. Nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể được quan tâm xây dựng, hoàn thiện, phù hợp từng giai đoạn phát triển. Hợp tác xã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật.

ton-vinh-htx3(1).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể Lê Minh Khái phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh Lê Huy.

Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô, trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Liên kết giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển.

Đến cuối năm 2023, cả nước đã có hơn 31 nghìn hợp tác xã với hơn 5,8 triệu thành viên, 137 liên hiệp hợp tác xã. Sản phẩm của các hợp tác xã ngày càng đa dạng, phong phú, trong đó nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Khu vực kinh tế tập thể ngày càng thể hiện rõ vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần bám sát quan điểm chỉ đạo của của Đảng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, coi là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phía hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cần tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã, thu hút nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trở thành thành viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phát triển phong trào khởi nghiệp từ hợp tác xã; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong thực hiện vai trò, sứ mệnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hợp tác xã; nghiên cứu, tuyên truyền, phản biện chính sách, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển.

ton-vinh-htx4.jpg
100 hợp tác xã được vinh danh tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát huy tinh thần chủ động thích ứng với biến động, tự lực vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy, nhận thức và hành động, phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển cả số lượng và chất lượng các thành viên, lực lượng lao động tham gia. Trong đó, các hợp tác xã đạt giải Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 lần này cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm; nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới, giúp đỡ có thêm nhiều hợp tác xã khác phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về kinh tế tập thể Lê Minh Khái nhấn mạnh: Chính phủ tiếp tục đồng hành với các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.