Y tế

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Theo TTXVN 10/04/2024 - 08:31

Chiều 9-4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30-12-2023 chủa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc bộ, các bệnh viện trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, ngày 9-1-2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được thông qua. Sau khi ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Quốc hội đã giao Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan xây dựng nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2024, trong đó có một số nội dung mới trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP gồm 9 chương, 148 điều có hiệu lực từ ngày 1-1-2024 với một số nội dung quan trọng đã được quy định chi tiết. Bao gồm: Một số quy định mới trong cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hành nghề; hướng dẫn thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề và đăng ký hành nghề trong khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia trong kiểm tra đánh giá năng lực người hành nghề…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, bên cạnh Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Bộ Y tế cũng đã ban hành các thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm cụ thể hóa một số nội dung do Luật giao. Đó là “Các quy định liên quan đến phạm vi hành nghề, cập nhật kiến thức y khoa liên tục, hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, y tế thuộc đơn vị, cơ quan, tổ chức, nội dung thừa nhận tiêu chuẩn chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và hoạt động của hội đồng chuyên môn trong giải quyết tranh chấp trong khám bệnh, chữa bệnh, quy định mẫu hồ sơ bệnh án”.

Để triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các sở y tế nghiên cứu kỹ và khẩn trương triển khai các quy định chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động y tế tư nhân, khẩn trương lên kế hoạch triển khai xếp cấp chuyên môn kỹ thuật để thực hiện xong trước ngày 1-1-2025.

Các vụ, cục thuộc Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 299/KH-BYT ngày 11-3-2024 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị định 96/2023/NĐ-CP; xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm đúng tiến độ.