Xã hội

Công đoàn nhất trí đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 30-4 và 1-5

Hà Phong 08/04/2024 - 20:31

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lấy ý kiến qua mạng xã hội đối với 3.590 cán bộ công đoàn và người lao động. Có 3.129 lượt bình chọn hoán đổi để nghỉ lễ 5 ngày dịp 30-4 và 1-5 (chiếm 87%).

Ngoài ra, có 302 lượt bình chọn phương án không hoán đổi (chiếm 8%), còn lại là các đề xuất khác.

img_20220917_125911.jpg
Công đoàn đề xuất nghỉ lễ 5 ngày để người lao động có thời gian tái tạo sức lao động.

Hiện nay, đã có 5 bộ, ngành cho ý kiến, đồng ý với đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp 30-4 và 1-5 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong công văn mới nhất vừa ban hành chiều nay (8-4), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đồng ý với đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp nghỉ lễ 30-4 và Ngày Quốc tế lao động 1-5-2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc bố trí hoán đổi sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ 4-5 ngày liên tục, có điều kiện giải trí nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn. Việc này cũng góp phần kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của người lao động.

Công văn cũng đề nghị xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ hai (29-4) và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù, nếu ngày làm việc bù thực hiện vào ngày nghỉ hằng tuần để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiếp tục cập nhật ý kiến trước khi trình Chính phủ để Thủ tướng gửi tờ trình tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến.