Công nghệ

Kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ 6G

Châu Anh 02/04/2024 - 21:13

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng là Trưởng ban chỉ đạo; hai phó trưởng ban chỉ đạo là các Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và Phan Tâm.

6g.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ban chỉ đạo còn gồm lãnh đạo 7 đơn vị thuộc Bộ và 4 thành viên đến từ các doanh nghiệp viễn thông: Viettel, VNPT, MobiFone. Trong đó tổ giúp việc do Cục trưởng Cục Viễn thông là tổ trưởng; Cục Viễn thông cũng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G.

Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy nghiên cứu, phát triển về tiêu chuẩn, ứng dụng, an toàn thông tin, sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ thông tin di động 6G tại Việt Nam.

Đồng thời, nghiên cứu, đóng góp vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như ITU (Liên minh Viễn thông thế giới), APT (Liên minh Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương); 3GPP (Dự án đối tác thế hệ thứ ba tập hợp lớn nhất của giới công nghiệp thông tin di động) trong hoạt động nghiên cứu, phát triển tiêu chuẩn công nghệ thông tin di động 6G trên cơ sở hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất thiết bị và triển khai thương mại dịch vụ thông tin di động 6G cho doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình nghiên cứu, phát triển về tiêu chuẩn, sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ thông tin di dộng 6G của các tổ chức quốc tế, các quốc gia tiên tiến trên thế giới; kết hợp với nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của thị trường viễn thông trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó đề ra lộ trình nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa thiết bị 6G; lộ trình thử nghiệm và thương mại hóa dịch vụ 6G; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ 6G.