Cải cách hành chính

Hà Nội quyết tâm duy trì, giữ vững chỉ số PAPI ở nhóm cao

Hiền Chi (thực hiện) 02/04/2024 - 19:13

Chỉ số PAPI năm 2023 vừa được công bố sáng 2-4-2024 cho thấy, Hà Nội đạt 43,9603 điểm. Với kết quả này, Hà Nội nằm trong nhóm cao, dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Báo Hànộimới đã phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường xung quanh vấn đề này.

noi-vu.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường.

- Thành phố Hà Nội đạt kết quả Chỉ số PAPI 2023 khá tích cực, đồng chí đánh giá thế nào về kết quả này?

- PAPI là chỉ số rất quan trọng do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với một số cơ quan khảo sát. Năm 2023, Hà Nội tiếp tục giữ vững ở nhóm dẫn đầu và đứng đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

So với chỉ tiêu giai đoạn, rất vui mừng là Hà Nội đã có bước tiến lớn. Cụ thể, nhiệm kỳ trước, chỉ số PAPI của thành phố đứng ở nhóm 4 (nhóm thấp) nên thành phố đã đặt ra mục tiêu vươn lên nhóm 2 (nhóm trung bình cao), song với kết quả hiện nay, Hà Nội đang ở trong nhóm 1 (nhóm cao). Về thứ hạng chỉ số, năm 2020 Hà Nội đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố thì năm 2023 đã đứng thứ 15, tăng 33 bậc.

- Đồng chí có thể cho biết nguyên nhân nào để thành phố Hà Nội có kết quả vượt bậc như vậy?

- Trên cơ sở tài liệu PAPI công bố ngày hôm nay, so với năm 2021 - năm đầu nhiệm kỳ 2021-2026, trong 8 nhóm chỉ số nội dung, Hà Nội có 2 nhóm chỉ số nội dung (“Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” và “Quản trị điện tử”) tăng điểm; năm chỉ số nội dung (“Công khai trong việc ra quyết định ở địa phương”, “Trách nhiệm giải trình với người dân”, “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, “Thủ tục hành chính công”, “Cung ứng dịch vụ công”) đi ngang; còn chỉ số nội dung “Quản trị môi trường” giảm điểm.

Trong 2 nhóm chỉ số nội dung tăng, có thể thấy, ở chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, Hà Nội đã thực hiện rất tốt công tác dân chủ ở cơ sở, cùng đó là tuyên truyền hiệu quả về cải cách hành chính. Đối với chỉ số nội dung “Quản trị điện tử”, Hà Nội đã và đang là đơn vị đi đầu về chuyển đổi số và Đề án 06. Hơn nữa, trong cả 8 nhóm chỉ số nội dung đó là thành quả và tương đồng mạnh mẽ với kết quả công tác cải cách hành chính; điển hình là năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội xếp thứ 3.

Đáng chú ý, năm 2023, Thành ủy Hà Nội thường xuyên tổ chức giao ban về công tác cải cách hành chính; HĐND thành phố tổ chức giám sát, chất vấn về công tác cải cách hành chính; UBND thành phố đã hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ thành Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố. Đó là những nguyên nhân chính để Hà Nội đạt được kết quả hôm nay.

- Thời gian tới, thành phố Hà Nội sẽ triển khai những giải pháp nào để giữ vững được vị trí ở tốp cao, thưa đồng chí?

- Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực về Chỉ số PAPI, trước mắt, Sở sẽ làm báo cáo nhanh gửi Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về kết quả, sau đó sẽ có báo cáo phân tích sâu về 8 nhóm chỉ số nội dung, 28 nội dung thành phần, 122 chỉ tiêu chính xem tăng, giảm thế nào, nguyên nhân ở đâu và cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI để Hà Nội tiếp tục giữ vững ở nhóm 1 – nhóm cao.

Sau khi kế hoạch ban hành, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố tổ chức hội nghị quán triệt tới người đứng đầu của sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan để nhận thức đầy đủ và triển khai quyết liệt. Đối với cấp cơ sở, Sở Nội vụ cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn tới những người làm trực tiếp công việc liên quan đến Chỉ số PAPI.

Tôi tin rằng, với cách triển khai bài bản, đồng bộ đó, năm sau và những năm tiếp theo Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững chỉ số PAPI ở nhóm cao.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!