Giao thông

Sơ đồ 14 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội xây dựng

Lao Động 02/04/2024 - 08:59

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội. Trong đó, Hà Nội xác định sẽ có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị.