Công nghệ

Công ty chứng khoán phải bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Thanh Hà 27/03/2024 - 22:49

Một số công ty chứng khoán xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng làm ảnh hưởng đến niềm tin vào tính an toàn của các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Ngày 27-3, Cục An toàn thông tin có công văn gửi các công ty chứng khoán về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.

Cụ thể, các công ty chứng khoán rà soát, kiểm tra, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai ngay biện pháp khắc phục các nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu đối với các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống thông tin quản lý tài khoản khách hàng, phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; hoàn thành trước ngày 15-4-2024.

Các doanh nghiệp rà soát, tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ (triển khai các nhiệm vụ liên quan theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ). Chú trọng thống kê, phân loại các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (theo tiến độ tháng), bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9-2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12-2024.

Doanh nghiệp chứng khoán thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông). Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định; triển khai phương án sao lưu định kỳ hệ thống và dữ liệu quan trọng để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu; tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia…

Cục An toàn thông tin đề nghị các công ty chứng khoán cử đầu mối trao đổi chuyên môn và báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước ngày 15-4-2024 để tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, hệ thống Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect bị tấn công từ 10h ngày 24-3.