Cải cách hành chính

Mê Linh: Lấy ý kiến cử tri từ ngày 28-3 về việc hợp nhất hai xã Vạn Yên, Liên Mạc

Hoàng Sơn 26/03/2024 - 15:53

Ngày 26-3, UBND huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

1ml.jpg
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Sơn

Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, huyện Mê Linh có 2 xã thuộc diện sắp xếp là Vạn Yên và Liên Mạc.

Căn cứ điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt là vị trí địa lý của các xã thuộc diện sắp xếp, UBND huyện Mê Linh đã xây dựng phương án sắp xếp đối với 2 xã cụ thể như sau: Hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Yên và xã Liên Mạc thành một đơn vị hành chính mới, có diện tích tự nhiên 11,31 km2, quy mô dân số 23.220 người. Dự kiến, tên đơn vị hành chính mới là Quyết Tiến, Liên Mạc hoặc Liên Yên.

2ml.jpg
Trưởng phòng Nội vụ huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến thông tin tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Sơn

Tại hội nghị tập huấn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến đã hướng dẫn thực hiện quy trình lấy ý kiến cử tri bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Việc lấy ý kiến cử tri tổ chức theo thôn, xóm theo hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình. Ngày lấy ý kiến từ 28-3, hoàn thành trước 30-3.