Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp nhận bài tham gia Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công Thương

Lam Giang 26/03/2024 - 13:54

Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024 dự kiến trao 28 giải thưởng, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6-2024.

Theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024 vừa được Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương phê duyệt, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong bộ, ngành Công Thương và bạn đọc cả nước.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip, bảo đảm quy định.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, bảo đảm tính mới, chính xác, tính thuyết phục cao. Chủ đề tác phẩm tập trung vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước...

Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 25-4-2024; địa chỉ: Báo Công Thương (Tầng 10 và 11, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); gửi file mềm bài dự thi về địa chỉ: cuocthichinhluanbct@gmail.com.

Cuộc thi dự kiến có 28 giải thưởng, lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6-2024.