Cải cách hành chính

Hà Nội: Thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh

Hoài Thu 20/03/2024 - 16:22

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính - Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Hà Nội vừa có thông báo kết quả buổi làm việc giữa Tổ Công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ với UBND thành phố Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 14-3-2024.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06/Chính phủ và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đồng chủ trì buổi làm việc.

ubnd2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Thành

Sau khi xem xét báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ kết luận, đối với những kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội về 17 nhiệm vụ triển khai Đề án 06: Đề nghị 11 bộ, ngành (Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng lộ trình với 19 nội dung; đồng thời hướng dẫn thành phố Hà Nội thực hiện. Thành phố Hà Nội chỉ đạo 5 sở, ngành (Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế thành phố, Giao thông vận tải) thực hiện 10 nội dung thuộc trách nhiệm của UBND thành phố.

Theo đó, xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử; thí điểm ki-ốt khám sức khỏe tại bệnh viện Xanh Pôn, Đống Đa, hoàn thành trong tháng 3-2024; học bạ số cấp tiểu học; thu thuế khoán hộ kinh doanh; hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; 2 dịch vụ công liên thông hoàn thành trong tháng 3-2024. Triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 1-5-2024.

Bên cạnh đó, có biện pháp hạn chế người dân phải trực tiếp đến làm thủ tục lý lịch tư pháp; tiến tới thực hiện dịch vụ công trực tuyến 100%, hoàn thành trước ngày 30-4-2024.

Trước ngày ngày 1-7-2024, ban hành Nghị định và Thông tư quy định giải pháp quản lý đánh số nhà, gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về việc triển khai Đề án 06 của thành phố, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ đã ghi nhận “quyết tâm chính trị” của thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao làm điểm triển khai Đề án 06, các nhiệm vụ có sự tổng hợp từ cơ sở, gắn với căn cứ thực tiễn để triển khai. Ghi nhận sự tham gia và trách nhiệm của các bộ, ngành, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ trong việc phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ căn cứ nội dung đã thống nhất tại hội nghị, khẳng định và thực hiện đúng các cam kết đã đề ra.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội thường xuyên đôn đốc, thành lập các tổ công tác để trực tiếp đi khảo sát tại cấp cơ sở, xác định bao nhiêu người dân đã được hưởng tiện ích; bao người dân chưa được hưởng tiện ích đã được công bố, đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả triển khai thực hiện để từ đó xác định biện pháp, cách thức triển khai phù hợp, hiệu quả.

Về pháp lý, các sở, ngành phải rà soát các văn bản pháp lý có liên quan đến đơn vị mình, khẳng định những thủ tục nào không yêu cầu xuất trình các thành phần hồ sơ giấy thì cần cương quyết bãi bỏ.

Về hạ tầng công nghệ, bám sát các hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ trong việc đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Về dữ liệu, đối với các dữ liệu đã có phải đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, đối với các dữ liệu đã có, đã sạch cần khẩn trương số hóa ngay và đối với các dữ liệu “bẩn” cần khẩn trương rà soát, làm sạch.

Về an ninh an toàn bảo mật, phải tập huấn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công quản lý, sử dụng các thiết bị đầu cuối về các quy định đảm bảo an ninh an toàn thông tin. Về ngân sách, bảo đảm tất cả hoạt động triển khai Đề án 06 phải được điều tiết, bố trí ngân sách.

Đối với Công an thành phố Hà Nội, bám sát ý kiến kết luận của đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án 06 và chuyển đổi số trong Công an nhân dân ngày 13-3-2024, phát huy vai trò thường trực và gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai Đề án 06.