Lương - Bảo hiểm

Hà Đông: Đặt mục tiêu 47,5% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Vũ Minh 02/03/2024 - 18:41

Năm 2024, các cơ quan chức năng quận Hà Đông đặt mục tiêu có 47,5% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trong đó, chính sách BHXH bắt buộc đến với 45% lực lượng lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; còn chính sách BHXH tự nguyện đến với 2,5% số lao động trong độ tuổi làm những công việc tự do.

hdong.jpg
BHXH quận Hà Đông tăng cường truyền thông về tính ưu việt của chính sách BHXH.

Xác định rõ việc tăng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH là giải pháp quan trọng nhằm phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách.

Ngoài ra, quận Hà Đông chủ động bố trí, huy động các nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng cho các trường hợp tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời tặng sổ BHXH có thời hạn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Về phần mình, BHXH quận Hà Đông cùng các cơ quan tăng cường kiểm tra, rà soát số lượng người lao động đang làm việc thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó phát hiện, đôn đốc kịp thời những trường hợp thuộc diện bắt buộc tham gia mà chưa có tên trên hệ thống BHXH.

Cùng với đó, lực lượng cán bộ, nhân viên cơ quan BHXH cùng đội ngũ nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở cơ sở tiến hành tư vấn lưu động, tư vấn trực tiếp về tính ưu việt, nhân văn của chính sách đến với nhóm lao động từ do, giúp mỗi người hiểu rõ, chủ động tham gia.

Thời điểm đầu năm 2024, số người tham gia BHXH trên địa bàn quận Hà Đông đạt 46,7% lực lượng lao động trong độ tuổi (44,3% tham gia BHXH bắt buộc; 2,4% tham gia BHXH tự nguyện).