Đời sống

Phát động hiến máu tình nguyện trong toàn quân

Hiền Phương 02/03/2024 - 14:38

Ngày 2-3, tại Học viện Quân y, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi phát động.

phd.jpg
Quang cảnh lễ phát động.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, việc hiến máu tình nguyện được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực và trở thành phong trào rộng khắp, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, góp phần điều trị, cấp cứu hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2024, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tăng cường hơn nữa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội và kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ toàn quân tình nguyện hiến máu; tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các chương trình, chiến dịch tình nguyện như “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”…

dk.jpg
Các chiến sĩ đăng ký hiến máu.

Các bệnh viện Quân đội, cơ sở quân y dự kiến tốt về nhu cầu, có các giải pháp, hoạt động thiết thực, cụ thể, tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa công tác vận động hiến máu phù hợp với đặc thù Quân đội.

Quan tâm tư vấn, chăm sóc sức khỏe, quản lý chặt chẽ hồ sơ và thực hiện tốt chính sách đối với người hiến máu tình nguyện; đẩy mạnh vận động người hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên; tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý người hiến máu và các đơn vị máu; không ngừng xây dựng đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị giao Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, hội viên toàn quân bằng nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bền vững; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại chương trình phát động, gần 700 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Học viện Quân y cùng các đơn vị đăng ký tham gia hiến máu.