An toàn thực phẩm

Biểu dương kịp thời điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn

Thúy Nga 29/02/2024 - 10:22

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2024.

an-toan-1.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội kiểm tra một siêu thị trên địa bàn huyện Đan Phượng. Ảnh: Xuân Lộc

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm; tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố. Đặc biệt là huy động sự tham gia phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn thành phố trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, các cấp, ngành của thành phố tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thực hành đúng về an toàn thực phẩm cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thành phố nhằm hạn chế các vụ ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm.

Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc và không bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực trạng và công tác triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; các tấm gương điển hình của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn…

Để công tác tuyên truyền tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này. Chủ động cung cấp thông tin về công tác triển khai trên cổng, trang thông tin điện tử của đơn vị.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền công tác triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm trong các nhóm dân cư, phát huy các kênh thông tin cơ sở tại thôn, tổ dân phố (mạng xã hội, loa nội bộ, bảng tin công cộng...); vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; thông tin gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn mình quản lý.