Lương - Bảo hiểm

Nhận lương hưu tháng 3-2024 vào ngày nào?

Vũ Minh 24/02/2024 18:00

Sau khi nhận liền 2 tháng tiền lương hưu của tháng 1 và 2 năm 2024 vào kỳ lương tháng 1, nhiều người mong ngóng sớm nhận về khoản tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 3.

Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của tháng 3-2024, BHXH Việt Nam cho biết, số lượng người thụ hưởng không có nhiều thay đổi so với kỳ lương trước đó. Thời gian chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10-3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng, kéo dài đến hết ngày 25 của tháng.

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) tập trung chủ yếu vào ngày đầu tiên chi lương. Như vậy, trong tháng 3 tới, người thụ hưởng sẽ nhận lương hưu từ ngày 2 đến hết ngày 25-3 (trừ một số trường hợp vì lý do đặc biệt chưa thể nhận lương).

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cụ thể ở từng địa phương. Thời gian bắt đầu chi lương của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

phan-khoi(1).jpg
Người dân Thủ đô nhận lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 5-3 tới.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng tại kỳ lương tháng 3-2024 bắt đầu từ ngày 5-3, cơ bản xong trước ngày 10-3 (trừ những trường hợp đặc biệt). Người nhận lương qua tài khoản cá nhân ATM sẽ nhận đủ tiền lương trong ngày chi trả đầu tiên (trừ trường hợp gặp vướng mắc).

Thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chi trả lương hưu cho 580.000 người thụ hưởng với số tiền gần 3.260 tỷ đồng.