Giáo dục

Khoảng 25.000 giáo viên nghe giới thiệu sách giáo khoa mới của lớp 9

Thống Nhất 24/02/2024 16:00

Năm học 2024-2025 là năm học đầu tiên học sinh lớp 9 học theo sách giáo khoa mới, biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

img_6545.jpeg
Cán bộ, giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa mới của lớp 9.

Trong hai ngày 24 và 25-2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì, phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tới hơn 120 điểm cầu của các nhà xuất bản và các nhà trường. Khoảng 25.000 giáo viên dự kiến được phân công dạy lớp 9 năm học 2024-2025 đã tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Năm học 2024-2025 là năm học thứ tư Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở cấp trung học cơ sở, nhưng với học sinh lớp 9 là năm đầu tiên.

me-linh-.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh.

Hiện tại, học sinh lớp 9 trên cả nước học sách giáo khoa thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 gồm 48 đầu sách, được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, làm căn cứ để các nhà trường lựa chọn, đưa vào giảng dạy tại đơn vị mình từ năm học 2024-2025.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 9 thành phố hiểu rõ hơn về quan điểm biên soạn, nội dung kiến thức, phương pháp trong từng bản sách, bộ sách của các môn học.

chon-sgk9-2.jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản phát biểu tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản lưu ý những nội dung, nguyên tắc cơ bản trong việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 9, trong đó lưu ý điểm mới được áp dụng từ năm học 2024-2025 là các nhà trường lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

Theo đó, giáo viên được trao quyền bỏ phiếu lựa chọn sách trên cơ sở nghiên cứu, nhận xét đánh giá các sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Hiệu trưởng nhà trường được trao quyền thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào giảng dạy ở đơn vị mình.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị, các nhà trường tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đúng quy định và bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, vì quyền lợi học sinh, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy, học của nhà trường.