Xã hội

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân đối với 7 tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

HNMO 06/02/2024 - 06:13

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ, trong đó quy định việc công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước,

Trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét duyệt, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân (Có danh sách tập thể, cá nhân kèm theo văn bản này).

untitled-4.jpg

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Địa chỉ: số 37, phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.