Lương - Bảo hiểm

Phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội còn dưới 2,69%

Hà Hiền 09/01/2024 - 19:45

Ngày 9-1, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2024.

Nội dung thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam 16/02/1995 - 16/02/2025”. Theo đó, toàn ngành nỗ lực vượt khó, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện 10 nội dung, nhiệm vụ quan trọng, then chốt là tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), giảm số tiền chậm đóng các chính sách.

thu-hut-tham-gia-bhxh.jpg
Thu hút người dân tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH trong năm 2024.

Về phát triển số người tham gia, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,11% dân số; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 42,71%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 34,18%.

Về công tác đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng các chính sách, năm 2024, ngành BHXH phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao; giảm tỷ lệ chậm đóng tính lãi trên số phải thu dưới mức 2,69%.

Cùng ngày, BHXH thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2024. Nội dung thi đua của ngành BHXH thành phố Hà Nội theo sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Riêng chỉ tiêu phát triển số người tham gia các chính sách cao hơn so với chỉ tiêu chung của cả nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Phan Văn Mến nhấn mạnh, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chương trình, nghị quyết của thành phố Hà Nội về phát triển an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nên toàn ngành cần thực hiện hiệu quả các giải pháp để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu đề ra.