Xã hội

Cả nước có 1,5% dân số tham gia hiến máu tình nguyện

Hà Hiền 09/01/2024 08:36

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2023, cả nước vận động và tiếp nhận hơn 1,5 triệu đơn vị máu, trong đó 99% lượng máu tiếp nhận từ người hiến máu tình nguyện.

So với quy mô dân số, tỷ lệ người dân hiến máu tình nguyện bằng 1,5%.

hien-mau.jpg
Phong trào hiến máu tình nguyện thu hút nhiều người dân tham gia.

Ngoài đối tượng chính là thanh niên, sinh viên, việc tuyên truyền, vận động hiến máu mở rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện diễn ra trên quy mô rộng, đạt kết quả ấn tượng là: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện xuân Quý Mão 2023; Lễ hội Xuân hồng; Ngày Chủ nhật Đỏ; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7-4); Chiến dịch những giọt máu hồng - Hè 2023, Hành trình Đỏ; Ngày Quốc tế người hiến máu (14-6)...

Để phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa theo chiều sâu, năm 2024, cả nước tiếp tục duy trì, phát triển mạng lưới các câu lạc bộ hiến máu, tập trung phát triển các câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình máu hiếm.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chức năng chú trọng xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận động hiến máu tình nguyện cũng được các bên chú trọng triển khai. Phấn đấu, trong năm 2024, lượng máu tiếp nhận và số người tham gia hiến máu tình nguyện cao hơn so với năm vừa qua.