Hà Nội kết nối

1.125 công chức, viên chức tại Bình Dương thôi việc, bỏ việc

Minh Tuấn 21/11/2023 - 14:53

Từ tháng 1-2022 đến tháng 9-2023, có 1.125 công chức, viên chức tại tỉnh Bình Dương thôi việc, bỏ việc. Trong đó, ngành Y tế và Giáo dục chiếm số đông...

1bd.jpg
Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bình Dương ngày 21-11.

Ngày 21-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Bình Dương và các ngành, địa phương của tỉnh về tình trạng công chức, viên chức bỏ việc, thôi việc; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành công vụ.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, từ tháng 1-2022 đến tháng 9-2023, toàn tỉnh có 1.125 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc (gồm 108 công chức, 1.017 viên chức), bao gồm 70 trường hợp là lãnh đạo, quản lý. Ngành Giáo dục có số viên chức thôi việc, bỏ việc cao nhất (675 người), tiếp đến là ngành Y tế (270 người).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có nhiều, nhưng chủ yếu là do tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Mặt khác, chính sách tiền lương là một trong những nguyên nhân chủ yếu, bởi thu nhập chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản, chưa tạo được động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, gắn bó lâu dài.

Ngoài ra, Bình Dương là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, khối lượng công việc ngày càng cao, trong khi biên chế được giao thấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, công chức phải làm việc ngoài giờ hành chính, ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc và sức khỏe.

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán. Cán bộ sợ sai khi thực thi nhiệm vụ. Các đơn vị ngoài nhà nước lại có chế độ đãi ngộ và mức lương hấp dẫn.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương, hiện tại, số biên chế của tỉnh thấp nhất so với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, trong khi dân số cao hơn nhiều so với các địa phương khác.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chính sách thu hút, hỗ trợ và giữ chân nhân lực, song chưa đủ để hấp dẫn cán bộ, công chức, viên chức...

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ sẽ làm việc với các sở, ngành như Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cùng các địa phương trong tỉnh.