Xã hội

Công đoàn phát động cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Hải Hà 20/11/2023 - 07:08

Đây là điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam, nhất là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Tổ chức mong muốn, cuộc thi sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, từng bước thực hiện chuyển đổi số toàn hệ thống, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.

Người dự thi sẽ tìm hiểu về các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam và mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, người dự thi sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video...) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018-2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.

Cuộc thi được tổ chức trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 với chủ đề: “Gửi niềm tin”, người dự thi sẽ thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam
(địa chỉ: https://congdoanvietnam.org).
Thời gian diễn ra từ nay đến ngày 4-12-2023. Người đoạt giải là người có điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất.

Giai đoạn 2 với chủ đề “Trao kỳ vọng”, tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi lên các trang mạng xã hội (Facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ. Thời gian diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 26-11 đến 10-12-2023.

Căn cứ các tác phẩm dự thi được gửi về Tổng Liên đoàn, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng các tác phẩm và trao giải cho các tác phẩm có nhiều tương tác và có chất lượng hình thức, nội dung tốt nhất. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ khen thưởng các tập thể là các đơn vị Công đoàn (công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở) tích cực triển khai hưởng ứng cuộc thi. Ban Tổ chức dự kiến trao giải cả 2 đợt vào cuối tháng 12-2023.