Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 44 mô hình tiêu biểu bảo vệ môi trường

Tuệ An 18/11/2023 - 21:01

Đây là 44 mô hình tiêu biểu trong 112 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo

fb_img_1700313244105-1-.jpg
Biểu dương một số mô hình tham gia bảo vệ môi trường tiêu biểu.

Chiều 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 44 mô hình tiêu biểu trong 112 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo tại thành phố.

Trước đó, hai bên đã phối hợp tuyên truyền, vận động ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu với 32 tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Qua đó đã có 112 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, Phật giáo có 74 mô hình; Công giáo 23 mô hình; Cao đài 3 mô hình; Hồi giáo 2 mô hình; Tịnh độ cư sĩ 2 mô hình; Minh Lý Đạo 1 mô hình; Phật giáo Hòa Hảo 1 mô hình; Hội quán 1 mô hình; Minh Sư đạo 1 mô hình; Câu lạc bộ môi trường của khu dân cư của quận, huyện 4 mô hình.

fb_img_1700313255203.jpg
Nhiều cơ sở tôn giáo đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở lựa chọn từ 112 mô hình do cơ sở đề xuất, 40 mô hình tiêu biểu, hiệu quả tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng dân gian và các Khu dân cư đã và đang triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023, đã được biểu dương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức tôn giáo. Qua đó góp phần kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang có những diễn biến phức tạp, khó lường.