Lương - Bảo hiểm

Rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng

Hà Hiền 17/11/2023 - 17:40

Trước tình trạng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục tăng trong 10 tháng năm 2023, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền để giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 10 tháng năm 2023, cả nước giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng BHXH một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia.

chuong-my(1).jpg
BHXH huyện Chương Mỹ tuyên truyền để người lao động hiểu rõ những thiệt thòi nếu rút BHXH một lần.

Nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dẫn đến tình trạng lao động thiếu việc, mất việc làm gia tăng, buộc họ phải rút BHXH một lần để có khoản tiền trang trải cho các nhu cầu trước mắt.

Cùng với đó, một số người chạy theo dư luận, vội vàng rút BHXH một lần, vì cho rằng, từ tháng 7-2025, khi Luật BHXH sửa đổi (hiện nay đang trong quá trình xây dựng) có hiệu lực thi hành, thì cơ hội rút BHXH một lần sẽ hạn chế hơn so với quy định cũ…

Số người rút BHXH một lần trên địa bàn Hà Nội tuy không nhiều so với mặt bằng chung (hơn 35.000 người rút trong 10 tháng năm 2023), nhưng đã tăng gần 7.000 người so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng với mức tăng hơn 23%...

Để giảm tình trạng hưởng BHXH một lần, giúp người lao động được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu, ngoài các chính sách, giải pháp vĩ mô, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền để giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh.

Chẳng hạn, tại huyện Chương Mỹ, BHXH huyện phân công đội ngũ cán bộ, viên chức tư vấn, tuyên truyền cho những người đến đăng ký rút BHXH một lần hiểu rõ hơn tầm quan trọng, quyền lợi to lớn của những chính sách BHXH khi người tham gia đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc gặp rủi ro. Việc tuyên truyền, tư vấn theo hình thức tập trung, thường diễn ra vào các ngày đầu tháng tại sảnh chờ bộ phận “một cửa” BHXH huyện.

Sau khi hiểu rõ về việc rút BHXH một lần chỉ mang lại những lợi ích trước mắt, mà đánh mất nhiều quyền lợi lâu dài, một số người lao động trên địa bàn huyện Chương Mỹ từ bỏ ý định rút BHXH một lần. Số khác nối tiếp quá trình tham gia bằng cách đóng BHXH tự nguyện để sau này được hưởng chế độ hưu trí.

Với cách làm tương tự, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội giữ được người lao động ở lại hệ thống an sinh. Hiện nay, thành phố có hơn 2,1 triệu người tham gia BHXH, bằng 44,45% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước (gần 38%).