Lương - Bảo hiểm

Từ năm 2025, điều kiện nghỉ hưu của người lao động sẽ như thế nào?

Hà Hiền 05/11/2023 - 17:12

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5-2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025, hướng đến mục tiêu cao nhất là gia tăng số người hưởng chế độ hưu trí, bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu. Vậy từ năm 2025, điều kiện nghỉ hưu của người lao động sẽ như thế nào?

Theo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện:

tham-gia-bhxh-khi-tre(1).jpg
Tham gia BHXH ở độ tuổi lao động, người dân có cơ hội nhận lương hưu lúc tuổi già.

- Đủ 61 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 56 tuổi 8 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

- Đủ 15 năm đóng BHXH trở lên (hiện nay là 20 năm).

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, tương ứng với 20 năm đóng BHXH đối với lao động nam và 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam đủ điều kiện quy định có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung.

Theo những quy định nêu trên, những người có thời gian đóng BHXH nhiều hơn số năm tối thiểu, thì mức hưởng lương hưu và tỷ lệ hưởng lương cơ bản không thay đổi so với quy định hiện hành. Còn việc giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu, sẽ giúp những người tham gia BHXH muộn hoặc tham gia không liên tục… vẫn có cơ hội hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT trong quá trình hưởng chế độ hưu trí.

Trước những ý kiến cho rằng giảm số năm đóng BHXH tối thiểu xuống còn 15 năm, thì mức lương hưu của người thụ hưởng sẽ thấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, cuộc sống của người có lương hưu ổn hơn nhiều người không có lương hưu.

Theo Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Phạm Trường Giang, giai đoạn 2016-2022, cả nước có 300.000 lượt lao động phải rút BHXH vì không đủ 20 năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu. Nếu giảm thời gian đóng BHXH theo dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), thì lao động này có cơ hội được nhận lương hưu. Với mức lương hưu nhận được thấp nhất là khoảng 2 triệu đồng/người/tháng, thì họ cũng có một khoản tiền để chi tiêu hằng tháng. Số tiền này cao gấp nhiều lần mức trợ cấp xã hội dành cho người cao tuổi (hiện nay là 360.000 đồng/người/tháng; đang đề xuất tăng lên 500.000 đồng/người/tháng).