Nông nghiệp - Nông thôn

Hà Nội có 559 sản phẩm đã đăng ký đánh giá, phân hạng OCOP

Mạnh Dũng - Mai Hữu 03/11/2023 - 07:44

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023, đến nay, các quận, huyện, thị xã đã đăng ký đánh giá, phân hạng 559 sản phẩm, trong đó có 138 sản phẩm đăng ký đánh giá lại.

Sáng 2-11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) quận Ba Đình tổ chức đánh giá phân hạng các sản phẩm trên địa bàn quận. Theo đó, có 6 sản phẩm của hai chủ thể, gồm hộ kinh doanh Hương Lan Bakery và hộ kinh doanh bánh cốm Hà Thành được đánh giá, phân hạng lần này. Trong đó, có 2 sản phẩm đánh giá lại là bánh cốm và cốm xào; 4 sản phẩm mới là bánh xu xê, giò lụa, chả lụa, pate. Sau quá trình xem xét, đánh giá, các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 8 quận, huyện triển khai đánh giá, phân hạng được 173 sản phẩm (Thanh Oai, Phú Xuyên, Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Ba Đình). Dự kiến, đến giữa tháng 11-2023, thành phố sẽ hoàn thành việc đánh giá, phân hạng ở cấp huyện; đến hết tháng 12-2023 hoàn thành việc đánh giá, phân hạng cấp thành phố sản phẩm OCOP năm 2023.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, lũy kế từ năm 2019 đến hết năm 2022, thành phố đã tổ chức đánh giá, công nhận được 2.167 sản phẩm OCOP. Trong đó có 1.871 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, với 6 sản phẩm 5 sao, 11 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.162 sản phẩm 4 sao, 692 sản phẩm 3 sao. Riêng trong năm 2022, thành phố đánh giá, công nhận được 518 sản phẩm OCOP, tăng 118 sản phẩm so với kế hoạch (đạt 400 sản phẩm), trong đó có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 271 sản phẩm 4 sao, 246 sản phẩm 3 sao.