Đời sống

Sẽ biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023

Hoài Thu 14/08/2023 - 06:44

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo đó, hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực trong năm qua; đề ra nhiệm vụ, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Đồng thời, biểu dương, tôn vinh các cá nhân “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, cá nhân được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023…

Đây là sự kiện lớn của thành phố, để làm tốt việc này, UBND thành phố yêu cầu công tác tổ chức hội nghị phải bảo đảm trang trọng, hiệu quả; nội dung thiết thực, phù hợp với mục đích đề ra. Các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị thực sự lan tỏa trong xã hội, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao.

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có trách nhiệm đôn đốc thực hiện, phối hợp các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, thị xã và các đơn vị triển khai bảo đảm các nội dung trong kế hoạch này. Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt”, tuyên truyền và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tuyên truyền phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Hội nghị sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với khoảng 900 đại biểu tham dự, trong đó dự kiến có 550 đại biểu công dân Thủ đô ưu tú, người tốt, việc tốt.