Kỹ năng sống

Cảnh giác trước cạm bẫy của kẻ buôn người

Theo Báo Tin tức 30/07/2023 - 08:53

Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu.

Từ năm 2013, Liên hợp quốc chọn ngày 30-7 hàng năm là “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”. Tại Việt Nam, ngày 30-7 hàng năm được chọn làm “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

Chú thích ảnh