Kinh tế

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về xúc tiến thương mại

Lam Giang 10/07/2023 - 18:14

Bộ Công Thương vừa dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

10.7-xttm.jpg
Bộ Công Thương đề xuất sửa quy định về hoạt động xúc tiến thương mại.  Ảnh: Lam Giang

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung thêm các hình thức của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được sử dụng làm giải thưởng, phần thưởng, quà tặng trong các chương trình khuyến mại.

Bổ sung thêm hình thức khuyến mại quy định tại khoản 9, Điều 92 Luật Thương mại là một trong những trường hợp không áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, sửa đổi quy định về chương trình khuyến mại tập trung theo hướng bỏ giới hạn khoảng thời gian thực hiện chương trình.

Bổ sung thêm các hình thức của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của hình thức khuyến mại.

Sửa đổi quy định theo hướng làm rõ giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

Sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính (thương nhân thực hiện khuyến mại theo các hình thức khuyến mại được quy định tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 sẽ không phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại).

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi báo cáo kết quả chương trình khuyến mại và nộp ngân sách nhà nước đối với giải thưởng không có người trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi.