Thường Tín chú trọng công tác quy hoạch giao thông, đô thị

Quy hoạch - Ngày đăng : 07:15, 18/01/2023

(HNM) - Theo UBND huyện Thường Tín, thực hiện mục tiêu đạt tiêu chí quận vào năm 2030, huyện đã và đang đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị; tiếp tục phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng trụ sở làm việc của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện...

Cùng với đó, huyện thực hiện Dự án lập đồ án quy hoạch vùng Thường Tín đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000; Dự án lập quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân tập trung của huyện, tỷ lệ 1/500; Đề án phát triển tổng thể hệ thống giao thông - vận tải đến năm 2030 - định hướng năm 2050 đạt tiêu chí quận; huy động nguồn lực hợp pháp, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025...

Minh Huyền