Quận Hai Bà Trưng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng

Quy hoạch - Ngày đăng : 15:46, 31/03/2023

(NSHN) - Chiều 31-3, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2023.

Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2023.

Trên địa bàn quận đã và đang triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với 27 dự án, gồm 17 dự án do UBND quận làm chủ đầu tư, 10 dự án do các chủ đầu tư khác.

UBND quận sẽ thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023 theo 3 nhóm. Cụ thể, nhóm dự án đã đủ điều kiện triển khai, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dứt điểm trong năm kế hoạch 2023 gồm: Xây dựng trường tiểu học tại điểm đất số 349 Minh Khai; kết nối đường qua Công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai; xây dựng Nhà văn hóa phường Trương Định tại ao Bãi Bóng III...

Đối với các dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an làm chủ đầu tư, triển khai theo quy định, chế độ chính sách hiện hành, quá trình tổ chức thực hiện cần bám sát chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Đối với các dự án triển khai dở dang, thu hồi đất của nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, tiềm ẩn vấn đề phát sinh thì rà soát chặt chẽ về pháp lý, về pháp nhân chủ đầu tư dự án, tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến chỉ đạo, làm cơ sở để có thông tin kịp thời tới người dân trong diện bị thu hồi đất và nhân dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Nhóm dự án thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao mặt bằng nhưng đang giải quyết tồn tại, việc giải quyết các cơ chế, chính sách đối với các hộ trong diện giải phóng mặt bằng đảm bảo áp dụng tối đa về chính sách, đúng quy định, kịp thời, tránh làm mất lòng tin trong nhân dân, gây khó khăn cho các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

Để đảm bảo tiến độ được giao trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, UBND các phường có dự án đầu tư xây dựng phải giải phóng mặt bằng tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với các giải pháp phù hợp; nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của phường (nếu cần thiết) để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực hiện công tác xác định nguồn gốc đất đai, đo đạc chặt chẽ một lần, chuẩn xác số liệu ngay từ ban đầu.

Đình Hiệp