Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Đời sống - Ngày đăng : 06:51, 04/09/2022

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Ủy viên Hội đồng, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng (thay thế đồng chí Nguyễn Anh Dũng, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội do luân chuyển công tác); Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội (thay thế Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nghỉ chế độ). Các thành viên khác của Hội đồng giữ nguyên theo Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 24-11-2021 của UBND thành phố.

Hoài Thu