Hà Nội thấm nhuần, triển khai hiệu quả Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Xã hội - Ngày đăng : 06:39, 11/06/2023

(HNM) - Các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội được phát triển sâu rộng với cách thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng về kết quả thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của thành phố.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng.

Thiết thực và hiệu quả

- Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Hà Nội đã thấm nhuần và triển khai bài bản, hiệu quả. Đặc biệt, thành phố luôn quan tâm tới tính thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Xin đồng chí cho biết kết quả cụ thể?

- Qua các thời kỳ, giai đoạn phát triển, Hà Nội luôn phát động các phong trào thi đua cụ thể, gắn với mục tiêu phát triển Thủ đô một cách bền vững. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, việc triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” luôn được đổi mới, mang tính thiết thực, hiệu quả hơn qua việc lấy người dân, người lao động trực tiếp làm hạt nhân, từ đó phát động các phong trào thi đua, khơi gợi được tiềm năng, sức mạnh của toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ của thành phố.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” qua 30 năm triển khai đã được thành phố tổng kết, đánh giá năm 2022, khẳng định là nếp sống văn hóa, bản sắc riêng của Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội”, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào ý nghĩa này ở Thủ đô. Cùng với đó, cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được thành phố duy trì liên tục nhiều năm qua cũng là một trong những giải pháp để thực hiện tư tưởng của Bác về thi đua, khen thưởng.

- Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thành phố đã triển khai các hoạt động gì, thưa đồng chí?

- Thành phố Hà Nội xác định đây là dịp để tiếp tục tuyên truyền về quan điểm, tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc. Ngay từ đầu năm 2023, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm. Đến thời điểm này, các hoạt động lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc đã được các đơn vị trên địa bàn hưởng ứng rất tích cực, có hiệu quả.

Cụ thể là các hoạt động đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các khâu yếu, việc khó của đơn vị; thực hiện hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao cũng như của các đơn vị, đóng góp vào kết quả chung của toàn thành phố. Qua đó, nhiều công trình, phần việc được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm. Một số đơn vị đã tiến hành tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Nhiều cụm thi đua, các quận, huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể… đã tổ chức lễ báo công với Bác về kết quả đạt được.

Đặc biệt, thành phố chỉ đạo 3 nội dung quan trọng: Giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội làm phim về phong trào thi đua của Thủ đô Hà Nội; giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” tập XXIX. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, tổ chức khánh thành, gắn biển công trình kỷ niệm vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Kết quả đã có hơn 10 công trình đăng ký gắn biển chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Số công trình đăng ký gắn biển tăng so với những ngày kỷ niệm những năm trước đây, cho thấy tinh thần quyết tâm, quyết liệt của lãnh đạo thành phố và các cấp, ngành trên các mặt công tác, mang lại hiệu quả rất thiết thực.

- Đồng chí cho biết cụ thể hơn một số việc thành phố triển khai nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các khâu yếu, việc khó?

- Căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố rất kịp thời phát động các phong trào thi đua theo từng lĩnh vực, mặt công tác, tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm. Điển hình là thành phố đã tổ chức hội nghị “Cam kết tiến độ và ký kết giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4  - Vùng Thủ đô Hà Nội”; hay thành phố ban hành Kế hoạch về tổ chức phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025; ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thành phố…

Tiến hành số hóa lĩnh vực thi đua, khen thưởng

- Thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?

- Việc tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc là cơ hội lớn để khẳng định chất lượng phong trào thi đua của Hà Nội, học tập tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc. Năm 2024, Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… dự kiến tháng 10-2023, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố sẽ tham mưu thành phố phát động thi đua tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, trong đó gắn với tiến độ thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Cùng với đó, là tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Ngay trong năm 2023, Ban sẽ tiến hành số hóa một số nội dung thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Cụ thể các bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong sách “Những bông hoa đẹp” tập XXIX sẽ được số hóa và đưa lên Cổng giao tiếp điện tử của thành phố để ai cũng theo dõi được. Dự kiến, đến năm 2024 sẽ số hóa các cuốn sách “Những bông hoa đẹp” đã xuất bản. Từ việc số hóa thí điểm này, tiến tới số hóa các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt hằng tháng.

Tháng 1-2024, Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành, dự kiến, Ban Thi đua - Khen thưởng sẽ đề xuất thành phố sửa đổi toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố có liên quan để tạo hành lang pháp lý sớm nhất cho các đơn vị triển khai thực hiện. Việc sửa đổi được triển khai theo hướng khai thác tối đa những điều kiện, các quy định trong các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn của Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu phấn đấu là trong quý I-2024, thành phố sẽ ban hành được các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của thành phố.

- Tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc diễn ra hôm nay (11-6-2023), Hà Nội có bao nhiêu đại biểu tham dự và thành phần đại biểu như thế nào, thưa đồng chí?

- Hà Nội có 8 cá nhân tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Các cá nhân được lựa chọn theo đúng hướng dẫn, đúng đối tượng, độ tuổi, thuộc ngành, lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, dân tộc, nông nghiệp, doanh nghiệp…

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hiền Chi