Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023

Chính trị - Ngày đăng : 10:00, 13/05/2023

(HNMO) - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ngày 12-5 ký ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023.

Mục đích Giải nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội;

Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, chủ đề công tác thành phố năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức hằng năm.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao giải A cho tác giả Hương Ly - phóng viên Báo Hànộimới với tác phẩm “Sửa chữa những “khuyết tật” của quyền lực”.

Kế hoạch yêu cầu lựa chọn được những tác phẩm báo chí tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội để tôn vinh, trao giải. Việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội; góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội chuyển biến tích cực.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 6-12-2022 đến ngày 5-12-2023. Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải, hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 6-12-2023. Vòng chung khảo tác phẩm báo chí được tiến hành từ ngày 23-12-2023 đến ngày 9-1-2024. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng.

Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng. Lễ công bố và trao thưởng Giải sẽ được tổ chức trong tháng 3-2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024).

Đình Hiệp