Hà Nội xử phạt và kiến nghị xử phạt 9 đơn vị chậm đóng BHXH

Đời sống - Ngày đăng : 09:56, 11/05/2023

(HNMO) - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn chưa giảm.

Hết tháng 4, toàn thành phố còn hơn 84.000 đơn vị chậm đóng với số tiền 5.253 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng phải tính lãi là hơn 1.752 tỷ đồng, bằng 2,73% so với tổng số tiền cần thu. Đáng quan tâm là số tiền chậm đóng kéo dài từ 12 tháng trở lên, khó thu hồi là hơn 1.725 tỷ đồng, chiếm 32,97% tổng số tiền chậm đóng hiện hữu. 

Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội công bố quyết định thanh tra đơn vị chậm đóng BHXH vào cuối tháng 3-2023.

Nhằm khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, riêng tháng 4-2023, các cơ quan chức năng tiến hành 390 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành, qua đó nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định về BHXH. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, các bên liên quan đã thực hiện 1.341 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị liên quan. 

Kết quả, các đơn vị đã khắc phục tình trạng chậm đóng với số tiền gần 137 tỷ đồng; yêu cầu đóng và truy đóng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do đóng thiếu số lao động, đóng thiếu thời gian thực tế người lao động làm việc hoặc đóng thiếu mức quy định. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn phát hiện, xử phạt và kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với 9 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,17 tỷ đồng.

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong thời gian tới, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm chính sách. 

Hà Hiền