Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm tại Việt Nam

Công nghệ - Ngày đăng : 16:42, 28/02/2023

(HNMO) - Ngày 28-2, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức hội thảo đào tạo về quản lý kiểm soát ô nhiễm.

Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức cho biết, hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định các khu công nghiệp, cụm doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh lớn phải có phòng chuyên môn, bộ phận quản lý về môi trường, được đào tạo ở các trường có chuyên môn nhất định. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nâng cao vai trò, năng lực của cán bộ quản lý môi trường về kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các doanh nghiệp.

“Việc đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực có nhận thức, kỹ năng chuyên sâu về kiểm soát ô nhiễm môi trường là hết sức quan trọng. Đây là mục tiêu xuyên suốt của Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra và đang triển khai thực hiện. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý môi trường ở doanh nghiệp và các địa phương”, ông Hoàng Văn Thức nhấn mạnh.

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo đã được giới thiệu về các quy định quản lý môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020; quan trắc nước thải; xử lý ô nhiễm nước và chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia Nhật Bản trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực để ngăn ngừa ô nhiễm trong khu vực tư nhân thông qua hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm.

Đại diện Hiệp hội Quản lý môi trường công nghiệp Nhật Bản cho biết, hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các kỹ năng bảo vệ môi trường của công nhân nhà máy tại Nhật Bản.

Nhiệm vụ của hệ thống này bao gồm kiểm tra nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào; kiểm tra các hoạt động phù hợp để ngăn ngừa ô nhiễm; vận hành cơ sở vật chất, bảo trì và kiểm tra các thiết bị để duy trì hoạt động thích hợp; giám sát và ghi lại các chất ô nhiễm, làm báo cáo và lưu trữ; thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố tại các nhà máy.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận về việc phát triển hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm tại Việt Nam. Đa số các ý kiến cho rằng, việc xây dựng hệ thống cán bộ kiểm soát ô nhiễm cho doanh nghiệp theo hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm của Nhật Bản có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời mong muốn phía Nhật Bản và Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hỗ trợ xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo cán bộ theo hệ thống quản lý kiểm soát ô nhiễm của Nhật Bản phù hợp tại Việt Nam.

Hoàng Văn