Hoàn thiện pháp lý để chống mua bán bộ phận cơ thể người

Sức khỏe - Ngày đăng : 07:18, 07/02/2023

Ngày 6-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về "Đăng ký hiến và phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người".

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất cần sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, trong đó bổ sung hình thức đăng ký và cấp thẻ đăng ký hiến tặng mô tạng, tích hợp trên bằng lái xe hoặc căn cước công dân. Đồng thời, đề xuất không giới hạn độ tuổi với người hiến chết não; riêng với nguồn hiến tạng từ người cho sống cần tăng độ tuổi người hiến sống không cùng huyết thống lên 30 tuổi thay vì 18 tuổi như quy định hiện nay. Bộ Y tế đề xuất cần rà soát, bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan đến mua bán mô, bộ phận cơ thể người trong Bộ luật Hình sự; tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành trong phòng, chống mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời, cần chỉnh sửa các tiêu chuẩn về "chết não" cho phù hợp quy trình, bảo đảm tính khả thi…

Thông tin tại hội thảo cho biết, tính đến ngày 31-12-2022, cả nước có 63.552 trường hợp đăng ký hiến bộ phận cơ thể sau khi chết, chết não và đã thực hiện ghép được 8 loại bộ phận cơ thể người với 7.297 ca ghép tạng.

Theo TTXVN