Chính trị

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập “Đoàn Thanh Xuyên” - Trung đoàn Bộ binh 692 (6/4/1954 - 6/4/2024):Phát huy truyền thống “trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”

Trung tá Nguyễn Huy Danh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 692 02/04/2024 - 07:34

Trung đoàn Bộ binh 692 là đơn vị chủ lực của Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong quá trình chiến đấu và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 70 năm qua, phát huy truyền thống “trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từng bước trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt.

trung-doan.jpg
Một giờ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692. Ảnh: Đức Trọng

Ghi sâu lời Bác dạy

Cách đây 70 năm, trước nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ rời chiến khu Việt Bắc chuyển về Thủ đô Hà Nội, bảo vệ các bí mật quốc gia, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập Đại đoàn 350, thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, gồm 3 Trung đoàn: 600, 254, 53. Năm 1954, Tiểu đoàn 12 (đơn vị tiền thân của Trung đoàn 692) thuộc Trung đoàn 600 được thành lập, tại làng Yên Dục, xã Thuận Hòa, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây.

Ngay sau khi được thành lập, Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và ra mắt quốc dân đồng bào. Trung đoàn vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn: “Bác cháu ta sống trong gian khổ kháng chiến đã quen, nay về Hà Nội địch chiếm lâu ngày đầy rẫy những cảnh sống xa hoa, trụy lạc, đừng sa ngã trước những “viên đạn bọc đường” của địch”. Bác đã đặt tên cho Tiểu đoàn 12 là “Đoàn Thanh Xuyên” với ý nghĩa như là một thanh gươm báu, thường xuyên được mài dũa, tôi luyện, sẵn sàng hoàn thành mọi trọng trách mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Ghi sâu lời dạy của Bác, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ, bảo vệ các cơ quan quốc tế, ngoại giao đoàn, trấn áp nhiều vụ gây rối trị an, làm thất bại mọi hoạt động phá hoại của địch; cùng nhân dân nhanh chóng xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giữ vững trị an trên địa bàn Thủ đô, được Bác Hồ biểu dương và tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Đến năm 1978, cán bộ, chiến sĩ “Đoàn Thanh Xuyên” từ một đơn vị thuộc Trung đoàn 600 tách ra thành đơn vị độc lập trực thuộc Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, được tổ chức biên chế thành Trung đoàn 12 Công an nhân dân vũ trang. Trải qua những năm tháng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ “Đoàn Thanh Xuyên” đã đánh thắng 12 trận, tiêu diệt 628 tên, bắt sống 800 tên địch. Bước chân hành quân của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn ghi dấu ấn trên khắp chiến trường từ Bắc tới Nam và cả nước bạn Lào…

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới, Trung đoàn 12 Công an nhân dân vũ trang được giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong thời gian này, “Đoàn Thanh Xuyên” đã lập nhiều chiến công. Trong chiếu đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh, như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Đình Chinh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Công Thuận; liệt sĩ Nguyễn Đình Thuần...

Năm 1979, Trung đoàn 12 đã được Chủ tịch nước tuyên dương là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sẵn sàng bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống

Trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô Hà Nội, ngày 26-4-1980, Trung đoàn 12 chuyển về Quân khu Thủ đô, trực thuộc Sư đoàn 301 và đổi tên thành Trung đoàn Bộ binh 692.

Là đơn vị đủ quân, có vai trò là lực lượng chủ lực cơ động sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 692 luôn phát huy truyền thống “trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”. Trung đoàn không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô, lực lượng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thử thách; luôn nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ và từng đối tượng. Đơn vị luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu đảm nhiệm, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trong những năm tới, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung đoàn Bộ binh 692 sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong đó, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn xác định, cần tập trung xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, là nhân tố quyết định để cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là đơn vị cơ sở vững mạnh; xây dựng các cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ Trung đoàn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy (nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp) có phẩm chất tốt, phương pháp, tác phong công tác khoa học, trình độ chuyên môn giỏi...

Xác định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, Trung đoàn sẽ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sư đoàn về biểu tổ chức biên chế, củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn, củng cố cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Trung đoàn xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương bằng những biện pháp quyết liệt; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình; thường xuyên rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch chiến đấu ở các cấp theo quy định; xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, quân đội và Thủ đô Hà Nội...

Quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều tập thể, cá nhân đạt những thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước vinh danh và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (6/4/1954 - 6/4/2024), Trung đoàn Bộ binh 692 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đây là phần thưởng to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với truyền thống “trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập “Đoàn Thanh Xuyên” - Trung đoàn Bộ binh 692 (6/4/1954 - 6/4/2024): Phát huy truyền thống “trung kiên, dũng cảm, luyện giỏi, đánh thắng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.