Kỳ họp thứ mười hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.