Đầu tư

Hà Nội thu hút 1,12 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Anh Minh 29/05/2024 - 11:19

Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn thành phố thu hút 1,120 tỷ USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn đạt 1,025 tỷ USD.

Trong tháng 5-2024, thành phố Hà Nội có 19 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD; có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 70,7 triệu USD; có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 10,6 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn thành phố thu hút 1,120 tỷ USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn đạt 1,025 tỷ USD; 64 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 36,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 86 lượt, đạt 57,9 triệu USD.

Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 12,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 124,3 nghìn tỷ đồng. Kết quả này giảm 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 3,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, có 5,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,5% trong khi cũng có gần 16,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 29,4%. Đáng lưu ý, có 1,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 14,8%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thu hút 1,12 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.