Tài chính

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với xử lý tài sản công

Mai Hữu 06/10/2023 - 13:26

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc xử lý trụ sở, tài sản công thực hiện đồng thời với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ngày 6-10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3276/UBND-KTTH về việc triển khai Công điện số 771/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 9899/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế ở giai đoạn 2019-2021 và tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023-2030, đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 (quận Hai Bà Trung, các huyện Phúc Thọ, Phú Xuyên) tập trung xây dựng kế hoạch hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trong năm 2023 và hoàn thành việc thực hiện trong năm 2024.

Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương, UBND quận, huyện, thị xã lập danh sách và dự kiến phương án xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp.

Việc lập danh sách và dự kiến phương án xử lý phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, được tổng hợp vào đề án để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn quận, huyện, thị xã phải sắp xếp nhưng đơn vị hành chính cấp xã đó không thuộc đối tượng chia tách, sáp nhập, hợp nhất thì việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công thực hiện theo quy định của pháp luật về tài sản công, không thống kê vào danh mục tài sản phải sắp xếp lại, xử lý khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trên cơ sở danh sách trụ sở, tài sản công, UBND quận, huyện, thị xã xác định danh sách trụ sở, tài sản công giữ lại tiếp tục sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo nguyên tắc các đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì UBND quận, huyện, thị xã căn cứ phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hành chính khi thực hiện sắp xếp phải xác định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với trụ sở, tài sản công làm căn cứ để thực hiện bố trí, đầu tư, xây dựng, nâng cấp đối với trụ sở làm việc được lựa chọn là nơi làm việc của đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Trong quá trình xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, xem xét tạm dừng phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở của những đơn vị hành chính dự kiến nhập, điều chỉnh vào đơn vị hành chính khác, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với xử lý tài sản công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.