Cải cách hành chính

Hà Nội phấn đấu chỉ số PCI và PGI nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố

Hoài Thu 25/06/2024 - 21:13

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2024.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2022-08-27-_giai-quyet-thu-tuc-hanh-chi.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: Hiền Chi

Kế hoạch nhằm cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao thứ bậc các chỉ số thành phần PCI, cải thiện chỉ số PGI, qua đó phấn đấu trong tốp 20 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, về nâng thứ bậc các chỉ số thành phần PCI: Duy trì thứ bậc chỉ số “Đào tạo lao động”; tăng 3 bậc trở lên đối với chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”; tăng 5 bậc trở lên đối với chỉ số “Tính minh bạch”; tăng 10 bậc trở lên đối với 7 chỉ số (“Chi phí thời gian”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”, “Chi phí không chính thức”, “Chi phí gia nhập thị trường”, Tiếp cận đất đai”, “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”).

Về nâng thứ bậc các chỉ số thành phần PGI, thành phố phấn đấu tăng 10 bậc trở lên đối với các chỉ số: “Thúc đẩy thực hành xanh”, “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu”, “Bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu”, “Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường”.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, UBND thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Xây dựng hình ảnh của đơn vị và của thành phố trong “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”; chủ động, tích cực truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số PCI, PGI của thành phố. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả chỉ số thành phần được giao chủ trì; báo cáo UBND thành phố về tình hình triển khai, kết quả thực hiện theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội tham mưu UBND thành phố ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố (DDCI) trong tháng 6-2024; triển khai thực hiện điều tra, đánh giá và công bố xếp hạng Bộ chỉ số này trước ngày 18-3-2025 và định kỳ hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phấn đấu chỉ số PCI và PGI nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.