Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Dành gần 53.318 tỷ đồng phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị

Dạ Khánh| 29/12/2021 15:25

(HNMO) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 312/KH-UBND phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Cụm công trình đầu mối Yên Sở.

Theo đó, giải pháp lựa chọn mô hình, công nghệ xử lý nước thải được thành phố đưa ra là tiếp tục triển khai các nhà máy xử lý nước thải tập trung quy mô lớn theo quy hoạch; xây dựng hệ thống xử lý nước thải phân tán (phi tập trung) cho từng tiểu khu hay từng công trình như các khu biệt thự, nhà vườn, các khu có tính chất nửa đô thị, nửa nông thôn và các cụm nông thôn nhỏ cách xa các khu đô thị tập trung. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đến năm 2025 đạt 50-55%.

Cụ thể, thành phố định hướng ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước lưu vực tả Nhuệ, hữu Nhuệ, khu vực các quận: Hà Đông, Long Biên và khu vực phía Tây, nhằm giải quyết tình trạng úng ngập do mưa; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải để thu gom và xử lý nước thải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định nhằm góp phần cải thiện môi trường tại khu vực nội thành, khu vực đô thị có mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa lớn như quận Hà Đông, Long Biên..., giảm thiểu ô nhiễm lưu vực các sông: Nhuệ, Cầu Bây; ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu dân cư tập trung đã và đang hình thành của một số huyện theo Đề án lên quận vào năm 2025.

Để thực hiện, Hà Nội dự kiến dành gần 53.318 tỷ đồng triển khai các dự án đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị và các dự án đầu tư xây dựng thủy lợi, góp phần tiêu thoát nước đô thị thành phố Hà Nội.

Trong đó, dành hơn 41.067 tỷ đồng (gồm 19.958 tỷ đồng vốn ngân sách, 13.709 tỷ đồng vốn ODA, 7.400 tỷ đồng vốn xã hội hóa) triển khai 20 dự án đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị.

Đáng chú ý, một số dự án phát triển hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom, xử lý nước thải được đề xuất ưu tiên đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 như: Xây dựng trạm bơm Gia Thượng, hồ điều hòa và tuyến mương Thượng Thanh; xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê tả Hồng, tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây; xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực hữu Nhuệ; xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực tả Nhuệ; xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, quận Hà Đông (công suất 30.000m3/ngày-đêm); xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Sơn Tây (công suất 17.000m3/ngày-đêm); xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ (công suất 58.000m3/ngày-đêm)...

Thành phố cũng dành hơn 12.250 tỷ đồng triển khai 7 dự án đầu tư xây dựng thủy lợi góp phần tiêu thoát nước đô thị như: Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng; xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc; cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Đông Mỹ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dành gần 53.318 tỷ đồng phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.