Chính trị

Đồng bào Công giáo tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đình Hiệp 12/10/2023 12:45

Sáng 12-10, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

anh-1.jpg
Các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội tham dự đại hội.

Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội cùng gần 400 đại biểu chính thức của đại hội và các tôn giáo bạn.

anh-6.jpg
Quang cảnh đại hội.

Nhiều tấm gương sống tốt đời, đẹp đạo

Trong diễn văn khai mạc tại đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh, với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, Đại hội nhằm tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2023-2028.

anh-8.jpg
Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu khai mạc.

Đồng thời, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Hiệp thương dân chủ cử ra Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam 68 năm qua kể từ khi tổ chức tiền thân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được thành lập năm 1955 cũng từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung đất nước.

Đại hội lần thứ VIII không chỉ là dịp để đánh giá kết quả của một nhiệm kỳ đã qua mà là dịp để nhìn lại một chặng đường 68 năm hình thành và phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam.

anh-4(1).jpg
Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 68 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã thu được nhiều kết quả phấn khởi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; phòng, chống đại dịch Covid-19; xây dựng đời sống văn hóa...

Đại hội được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ở trung ương và các địa phương tiếp tục bám sát các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Chính phủ, MTTQ Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "Chung tay bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu"; đặc biệt là phong trào thi đua "Cả nước đoàn kết chung sức chiến thắng đại dịch Covid-19".

Trong giai đoạn 2018-2023, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao 133 Bằng khen cho tập thể các đơn vị; trao 222 Bằng khen cho các cá nhân và trao 1.357 Kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc cho các cá nhân. Điều này có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Người Công giáo tốt và là công dân tốt

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Để đạt được thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng công sức của các vị chức sắc, chức việc và gần 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam đang sinh sống trên mọi miền đất nước.

chien-2.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước. Quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ tám. Trung ương đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết "Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" nhằm huy động sức mạnh đoàn kết và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thành phần xuất thân... đồng lòng chung sức, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII đi vào cuộc sống. Qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” đến với đồng bào Công giáo Việt Nam; đến với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; bám sát cơ sở, sát các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh ký kết các Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng… để triển khai thực hiên tốt Nghị quyết của Đại hội, nhất là triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo…

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 148 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn Chủ tịch gồm 30 thành viên.

chien-6.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì có nhiều thành tích trong phong trào sống tốt đời, đẹp đạo nhiệm kỳ qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào Công giáo tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.